Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

Buy 225 SEK

I DETTA NUMMER:

Call for Papers

Brukandets dynamik

Biskop Frants Bergs transformasjon av Olavsklosteret til verdslig residens: Bygningsarkeologi i konteksten av Oslos renessanse på 1500-tallet

Gårdsnära husbehovsodling, ofruktsamma humlegårdar och nya anläggningar: Den nordliga humleodlingens utbredning och karaktär efter 1690-talets geometriska kartläggningar

Hus och hushåll i den tidigmoderna staden: Ett metodpaket

RAPPORT:

Kyrkorum efter branden: Var god sitt - i stol eller bänk. Sittmöbelförändringar i svenska kyrkor

RECENSIONER