Axess NR 2 2024

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Axess NR 2 2024 – Väst i test

PJ Anders Linder (ed.)
Series Axess magasin, 2 2024

Buy 69 SEK

  • Published 2024
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Axess magasin, 2 2024
  • Swedish

TEMA: Väst i test

Västvärlden plågas onödigt mycket av dåligt självförtroende. Vad krävs för att dysterheten ska skingras?

SKRIBENTER I DETTA NUMMER: David Andersson, Katarina Barrling, Wilhelm Behrman, Andreas Bergh, Nicklas Berild Lundblad, Tor Billgren, Susanna Birgersson, Annika Borg, Elisabeth Braw, Benny Carlson, Ann-Sofie Dahl, Robert Dalsjö, Johan E Eklund, Torbjörn Elensky, Per Enerud, Göran Frankel, Fredrik Gustafsson, Karin Henriksson, Fredrik Johansson, Catarina Kärkkäinen, Johan P Larsson, Patrik Lindenfors, Peter Luthersson, Catta Neuding, Henrik Nilsson, Bengt Ohlsson, Roland Poirier Martinsson, Carl Rudbeck, Jacob Rudenstrand, Jakob Sjövall, Jan Arild Snoen, Joel Stade, Erik Thyselius, Karin W Tikkanen, Sten Widmalm, Susanne Wigorts Yngvesson