Jesus - Profetisk, politisk, provocerande

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Jesus - Profetisk, politisk, provocerande

Mats Hermansson
Publisher eddy.se ab

Out of stock

  • Published 2024
  • Isbn 9789189840102
  • Type Paperback
  • 184 pages
  • Swedish

Table of Contents

Detta är en stridsskrift om Jesu radikalitet och relevans. När auktoritära vindar drar in över samhället attackeras kyrkan. Man menar att kyrkan inte får vara politisk utan endast ska ägna sig åt gudstjänst, bön och själavård – punkt slut. Det är en omöjlig slutsats att dra om man tar evangeliernas Jesus på allvar.

Jesu liv innehåller tydliga politiska ställningstaganden. Det är de fattiga, förtryckta och marginaliserade som Jesus tar parti för och han uppmanar sina efterföljare att göra detsamma. Därför har Jesus alltid varit en inspirationskälla för människor som verkar för ett rättvist och humant samhälle för alla. Jesu budskap handlar inte så mycket om himlen och livet efter detta – hans primära intresse är hur vi människor lever med varandra, hur vi organiserar vårt samhälle.

Jesus – Profetisk, politisk, provocerande beskriver Jesus på ett engagerat och fördjupande sätt, det är en aktuell och hoppingivande bok för alla som är nyfi kna på Jesus, tro och kyrka. Syftet är att stärka lusten att gräva vidare, lära känna mer.

Mats Hermansson, präst och konstnär, ger nu ut sin tionde bok. Han har arbetat som missionsteolog på kyrkokansliet i Uppsala och varit domprost i Visby. Inspirerad av ikontraditionen har han målat presenningsikonerna du möter i denna bok.