När religiösa texter blir besvärliga

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

När religiösa texter blir besvärliga – Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

Lars Hartman (red.), Eberhard Herrmann, Anders Jeffner, Inger Ljung
Serie Konferenser, 64

Köp 212 kr

  • Publicerad 2007
  • Isbn 9174023667
  • Typ Häftad
  • 162 sidor
  • Konferenser, 64
  • Svenska

PROBLEMEN MED ATT tolka olika religioners religiösa texter har alltmer kommit i centrum av de senare årens debatt. Det gäller såväl den judiska Torah, den kristna Bibeln som Koranen. Hur en text tolkas kan bli en fråga om vilka seder och bruk man får förverkliga, om vilka samlevnadsformer som accepteras, eller bokstavligen om liv och död för enskilda människor eller samhällen.

Vad är då en rätt tolkning av en religiös text? Kan en sådan text betyda vad som helst? Eller får den tas som intäkt för snart sagt vad som helst? Hur hanterar man inom en religion besvärliga texter som ingår i de nedärvda auktoritativa skrifterna, ja sådana som rentav ar moraliskt tvivelaktiga?

Frågor som de nämnda tas upp ur olika synvinklar i artiklarna i denna bok. De lades fram och diskuterades vid ett mångvetenskapligt symposium på Vitterhetsakademien i Stockholm i maj 2006. Det är främst texter ur Bibeln som behandlas, medan t.ex. relateringar till islam främst förekom i diskussionerna.