Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14 – Brev 1635 september-december

Köp 138 kr