Den hotade idyllen

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Den hotade idyllen – Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

Köp 234 kr

  • Publicerad 2008
  • Isbn 9789174023794
  • Typ Häftad
  • 318 sidor
  • Svenska

Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1942) var konsthistoriker och överintendent vid Kungl. Husgerådskammaren. Men han var också poet, översättare och litteraturkritiker i Sveriges då största dagstidning, Stockholms-Tidningen. Han skrev engagerat och insiktsfullt om Ekelund, Lagerkvist och Edith Södergran, Edfelt, Ekelöf och många andra. Den hotade idyllen behandlar både Silfverstolpes lyrik - från de första publicerade dikterna 1911 till den sista diktsamlingen Hemland (1940) - och hans litteraturkritik. Silfverstolpes engagemang för Finland 1918-1942 undersöks, liksom den bärande tematiken i hans diktning och receptionen av hans dikter hos kritik och publik.

Bokens övergripande målsättning är att analysera hur Silfverstolpe söker finna sin väg i en snabbt skiftande historisk situation och i ett föränderligt samhälle under en tid, då traditionella värden hotas av moderniteten och den politiska utvecklingen.

BENGT LANDGREN är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit böcker om bland annat Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Hermann Broch, Johannes Edfelt, August Strindberg, Rainer Maria Rilke, Erik Lindegren, Gunnar Tideström samt om svensk akademisk litteraturundervisning.