Astrid Lindgrens landskap

Astrid Lindgrens landskap – Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

Magnus Bohlin (red.)

Köp 200 kr

  • Publicerad 2009
  • Isbn 9789174023855
  • Typ Häftad
  • 156 sidor
  • Svenska

Att berätta historien om ett landskap gjorde Astrid Lindgren med bravur. Det småländska landskap som hör författarinnans barndom till är på olika vis porträtterat i ett flertal av hennes böcker, särskilt böckerna om Emil och om Bullerbyn.

Alla landskap är dock stadda i förändring. Det förra sekelskiftets landskap är som alla kulturlandskap föremål för en rad omdanande krafter.

Denna skrift redovisar uppsatser och presentationer från ett tvådagarssymposium som hölls i Vimmerby med anledning av hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse år 2007. Här behandlas frågor om hur man - utifrån olika perspektiv - ser på landskapets fortlöpande förändring och framtid, hur man skapar förståelse för det historiska landskapet och hur landskapet kan förmedlas och kommuniceras.

Forskningen om det historiska kulturlandskapet är en grund vid uppbyggnad och vidareutveckling av en turism som handlar om upplevelser av olika slag. Resonemang med avstamp i Astrid Lindgrens författarskap och filmatiseringen av hennes böcker tas här upp. Hur utvecklas turism kring de bilder av ett landskap som ges i böcker och film, och vilka förväntningar implicerar detta? Författarens bilder kan utvidgas och fördjupas med stöd av kulturlandskapsforskarnas rön. Pedagogiken och populärvetenskapen är verktyg på denna väg, liksom tillämpningar av den nya tekniken där kartor och GPS förenar berättelser om platser och landskap.