Barnet och rättsprocessen

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Barnet och rättsprocessen – Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Köp 446 kr

  • Publicerad 2002
  • Isbn 9154425514
  • Typ Inbunden
  • 503 sidor
  • Svenska

Vad är barnets bästa i en domstolsprocess? Hur skall barns behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut, och av vem? I boken behandlas de särskilda problem som uppstår när det gäller att utreda barns situation och besluta vilka åtgärder som är förenliga med barnets bästa i domstol. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utgör ramen för de många problem som behandlas i boken. Förfarandet i förvaltningsdomstol undersöks utifrån krav på barns rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi. De svenska bestämmelserna jämförs med norsk och engelsk rätt. En undersökning av den praktiska tillämpningen vid fyra länsrätter belyser effekter av det förfarande som föregår ett beslut om tvångsvård.

Titti Mattsson är verksam vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon är bl. a. knuten till det nationella forskningsprogrammet Barn som aktörer.