Integritetsfrågor i arbetslivet

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Integritetsfrågor i arbetslivet

Annamaria J. Westregård

Köp 446 kr

Vilka övervakningsåtgärder kan en arbetsgivare vidta? Vilka tester får genomföras i arbetslivet? Vilka regler gäller? Detta är frågor som fått ökad aktualitet under det senaste decenniet.

Integritetsbegreppet är vagt formulerat i svensk rätt, och dess innehåll är beroende av hur intresseavvägningar mellan olika intressenter på arbetsmarknaden utfaller.

I denna bok analyseras de intresseavvägningar som bör genomföras för att besvara frågorna ovan. De olika intressenterna på arbetsmarknaden och deras intressen beskrivs. Regleringar av individens grundläggande fri- och rättigheter behandlas och sätts in i ett arbetsrättsligt sammanhang och andra viktiga lagregler på området tas upp. Studien omfattar såväl den privata som offentliga sektorn av arbetsmarknaden.