Svenskans beskrivning 31

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Svenskans beskrivning 31 – Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Ann-Catrine Edlund (red.), Ingmarie Mellenius (red.)
Serie Nordsvenska, 19

Köp 533 kr

  • Publicerad 2011
  • Isbn 9789188466792
  • Typ Häftad
  • 370 sidor
  • Nordsvenska, 19
  • Svenska

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den 20-21 maj 2010. Konferensens tema var "Perspektiv på skrivande", vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.