Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 68 2014

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 68 2014

Köp 225 kr

  • Publicerad 2014
  • Typ Häftad
  • 96 sidor
  • Svenska

I DETTA NUMMER: Högadeln bor i staden, Rotemansarkivet som källa till herrarbetarnas liv i Stockholm, Kropp, ting och göranden - om att bo i arbetarkasernernas spiselrum, Den stora Skalan: Volvo Torslandaverken som mål och mening i 1960-talets Sverige