Ordet är fritt

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Ordet är fritt – - mycket fritt

Sven Unger

Köp 100 kr

  • Publicerad 2015
  • Isbn 9789185333639
  • Typ Inbunden
  • 128 sidor
  • Svenska

ORDET ÄR FRITT – mycket fritt innehåller korta iakttagelser om spridda skiften i livet; somliga mycket spridda. Det finns ingen risk att läsaren trasslar in sig i någon röd tråd.

Bokens författare Sven Unger är – liksom så många andra i sin generation – född år 1947. Han har varit ordförande i Sveriges advokatsamfund, och har tidigare utgivit bl a böckerna

Det uppochnedvända timglaset som behandlar en rad från praktisk synpunkt angelägna ämnen, såsom ärekränkning i svensk litteratur och middagssällskapet som enkelt bolag.

Inga ord efter mig som också består av osammanhängande iakttagelser.

Thorsten Leijonhielm har utfört teckningarna i inlagan. Hans illustrationer gör att denna bok blir inte bara ett litterärt, utan även ett konstnärligt unikum.