Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

Köp 225 kr

I DETTA NUMMER: Om 1600-talets idealstäder och arkeologi i sluttande plan, Stadsakeologi i Norrland - varför inte?, Visby ringmur - att återuppbygga med autencitet, Visby vallgravar - ett trädgårdshistoriskt kulturarv under exploateringshot, Kommunal kulturmiljövård och gentrifiering