Vägen ut ur skolkrisen

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Vägen ut ur skolkrisen – Nio experter om framtiden för svensk utbildning

Sara L Bengtsson, Mats Bergstrand (red.), Inger Enkvist, Carl Hamilton, Patrik Hernwall, Martin Ingvar, Mats Myrberg, Lars Nyberg, Attila Szabo, Carola Wiklund-Hörnqvist
Utgivare eddy.se ab

Köp 149 kr

  • Publicerad 2015
  • Isbn 9789185333677
  • Typ Häftad
  • 170 sidor
  • Svenska

Olika signaler om svenska elevers bristfälliga skolresultat har skapat en berättigad skrämselhicka inom det politiska systemet.

Resursförstärkningar är av nöden. Frågan tillhör våra allra största utmaningar och en i slutet av 2015 allt mer akut flyktingkris gör inte skolfrågan mindre aktuell. Tvärtom hänger dessa frågor intimt ihop. Både integrationsproblematiken och välståndsproblematiken landar i skolfrågan.

Den politiska debatten hämmas dock ofta av att den mer fokuserar på vad det politiska systemet förmår, eller vad det går att ha ideologiska dispyter kring, än på vad som verkligen behövs.

Så låt oss diskutera innehållet i undervisningen. Låt oss diskutera hur man bäst sätter vingar på elevernas förmågor. Denna bok har inga lägre ambitioner än att låta landets ledande experter på området lägga fram sin spetskunskap kring lärandet och lärandets mekanismer.

Ur redaktören Mats Bergstrands förord