Liber Amicorum Jan Rosén

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Liber Amicorum Jan Rosén

Utgivare eddy.se ab

Köp 563 kr

  • Publicerad 2016
  • Isbn 9789185333660
  • Typ Inbunden
  • 924 sidor

- Svensk Forms Opinionsnämnd i 2000-talet – några anmärkningar, Peter Adamsson

- Striving for - Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodology, Johan Axhamn

- Toward Network Governance of Collective Management Organisations in Europe? The Problem of Institutional Diversity, Antonina Bakardjieva Engelbrekt

- I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Henrik Bengtsson

- Den nya domstols- och processordningen för immaterial- och marknadsrättsliga mål – reflexioner kring centrala nyheter, Ulf Bernitz

- Om fortolkning af Bernerkonventionen. Er Bernerkonventionen et maksimalistisk instrument?, Jørgen Blomqvist

-”Vad tror Du att det hände sen?” Om obsoleta lagregler i upphovsrättslagens 3 kapitel och om svårigheten att modernisera dem, Niklas Bruun

- Slut på det roliga? Om upphovsrätt och parodier, Karin Cederlund

- Pirate Bay-målet och dess efterdyningar – frustration och framgång, Peter Danowsky

- Eugen Ulmer and Modern German Copyright Theory – The So-called Monistic Theory, Adolf Dietz

- Databasskydd och företagshemligheter, Bengt Domeij

- Relationship of the Three-Step Test with Specific Exceptions and Limitations under International Treaties and National Laws and with “Externalities”, Mihály Ficsor

- A Global Perspective on New Zealand’s Approach to Copyright Law, Susy Frankel

- What’s In a Name? Extended Collective Licences in Canada, Ysolde Gendreau

- Extended Collective Licensing: A Significant Contribution to International Copyright Law and Policy, Daniel Gervais

- Private International Law Aspects of Authors’ Contracts: the Dutch and French Examples, Jane C. Ginsburg & Pierre Sirinelli

- A New Public in the Old World!?, Claes Granmar

- Intellectual Property Rights and the Difficult Balance Between Copyrights and Rules on Free Competition, Lars Henriksson

- Towards Author’s Paradise: The new Dutch Act on Authors’ Contracts, P. Bernt Hugenholtz

- ALAI – Initiator and Berne Copyright Convention Watch-dog – Viewed from a Personal and Slightly Nordic Perspective, Gunnar W. G. Karnell

- Strikt ansvar vid interimistiska beslut om förbud och frågan om den skadelidandes skyldighet att vidta skadebegränsningsåtgärder – särskilt vid immaterialrättstvister, Jan Kleineman

- Completely Exhausted or Just Relaxed? Some Thoughts on the CJEU’s “new exhaustion principle” in Internet Linking Cases, Annette Kur

- Upphovsrätt som stöd och hinder för mönster, varumärke och firma, Marianne Levin

- EU Authors’ Rights Legislation – The Battle Goes On, Silke von Lewinski

- Establishing Basis for Knowledge-Based Policy-Making – Measuring and Evaluating the Copyright System, Jukka Liedes

- Den nordiske planten avtalelisens. Forgreninger eller avleggere… Astri M. Lund

- En rättslig ram för e-lärande – integritetsskydd m.m., Cecilia Magnusson Sjöberg

- Ordning och reda i upphovsrättslagen, Annika Malm

- Copyright Protection through the Repute, Fame, or Goodwill of the Work or its Author, Per Jonas Nordell

- Fotografiers verkshöjd i ljuset av det finska upphovsrättsrådets utlåtanden, Marcus Norrgård

- New Public, Retransmission and Constitutional Rights – Some Aspects on Must-carry Principle in the Finnish Copyright Legislation, Rainer Oesch

- Where is the Birthday Train Heading? The Copyright-Design Interface in German Law, Ansgar Ohly

- Att vara professor i immaterialrätt i en turbulent tid, Henry Olsson

- The Unified Patent System. A Modern EU law Construction or a New Lernaean Hydra?, Frantzeska Papadopoulou. Copyright och Droit d’auteur, Gunnar Petri

- The Nature of the Scholar’s Right to Publish in Open Access, Antoon Quaedvlieg

- Den grænseløse onlinebruger – geografisk opdeling af markedet for online- og streamingtjenester, Thomas Riis & Jens Schovsbo

- Linking – A Gordian Knot of Copyright Law, Ole-Andreas Rognstad

- Ophavsretten til undervisningsmateriale. Nogle danske erfaringer, Morten Rosenmeier

- Significance of the Making Available Right, Hiroshi Saito

- Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, Claes Sandgren

- Harmonisering af privatkopieringsvederlaget via EU-Domstolens praksis, Peter Schønning

- Svensson, BestWater und die Realität – Framing aus urheberrechtlicher Sicht, Gernot Schulze

- ‘Linking’, ‘Framing’ and ‘Browsing’. The EU Court of Justice’s Recent Case Law, Irini Stamatoudi

- Specialisering, koncentration och utarmning, Lennart Svensäter

- Transformative Works in EU Copyright. Can the Parody Exception Take on the Role Played in the US by Fair Use?, Paul L.C. Torremans

- Grunden för skadeståndsansvar vid upphävda interimistiska förbud – en lucka i lagen?, Monique Wadsted

- Strategi för lagstiftare, Peter Wahlgren

- Den ekonomiska enhetens princip, Richard Wessman

- Nya utmaningar för medierätten, Daniel Westman

- En ny publik – en upphovsrättslig lösning eller chimär?, Sanna Wolk

- The More Copyright Laws Change, the More Digital Challenges Stay the Same, Peter K. Yu

- Publicerade arbeten i urval 1977–2015.