Religion - 21 försök

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Religion - 21 försök

Mattias Hessérus (red.), Peter Luthersson (red.)

Köp 130 kr

  • Publicerad 2015
  • Isbn 9789189672703
  • Typ Inbunden
  • 173 sidor
  • Svenska

Religion har blivit ett ord och fenomen som i dag är på var mans läppar. Vad går att säga om religionen som historiskt verkande kraft? I vilken mån har religionen format män-niskors fysiska och mentala rum? Vilka likheter och skill-nader kan man härvidlag lägga särskild vikt vid mellan olika tidsepoker och kulturkretsar? Hur relaterar religion till modernitet? Till uppfattningar om civilisation? Till föreställningar om globalisering, transkulturella fenomen och postkolonial diskurs? Är religion först och främst en källa till konflikt eller en möjlig grund för bättre samför-stånd och samlevnad? Kommer religionens roll att krympa eller växa? 

Ett tjugotal i huvudsak doktorander i ämnena byggnads-historia, historia, idéhistoria, estetik/litteraturvetenskap och statsvetenskap närmar sig frågekomplexet i föreliggande essäer.

Medverkande: David Andersson, Mårten Björk, Sara Cederberg, Anders Dahlgren, Henrik Dahlquist, Nina Ernst, Gustaf Johansson, Maria Karlsson, Otto Linderborg, Johannes Ljungberg, Victor Malm, Sanna Melin Schyllert, Oskar Nordell, Tove Paulsson Holmberg, Aili Pettersson Peeker, Pontus Rudberg, Olov Simonsson, Alfred Sjödin, Evelina Stenbeck, Hélène Svahn Garreau, Ole Svenle