Namn och bygd 2015

Namn och bygd 2015 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Staffan Fridell, Eva Nyman (ed.), Per Vikstrand (ed.)
Serie Namn och bygd, 103

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning.

Andersson, Thorsten: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Vikstrand, Per: Ortnamn och bebyggelse. Upptaktsmöte med Nätverk för bebyggelsenamnsforskning den 5 maj 2014 i Uppsala.

Fridell, Staffan, Nyman, Eva & Vikstrand, Per: Ny redaktion för Namn och bygd.

Jørgensen, Bent: Slutning om ældrebebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale.

Nordisk namnforskning 2014,

Schmidt, Tom: De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt.

Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats: Eva Brylla 1/3 1944–27/3 2015.

Andersson, Thorsten: Goter, gutar, götar.

Elmevik, Lennart: Till försvar för några tolkningsförslag.

Strandberg, Svante: Tyven, ett sörmländskt sjönamn.