Isländsk folkdiktning

Isländsk folkdiktning – folksagor, folksägner, folklig visdom

Hallfredur Örn Eiriksson

Köp 149 kr

  • Publicerad 1992
  • Isbn 918535225X
  • Typ Häftad
  • 212 sidor
  • Svenska

Alver och jättar, troll och gengångare och andra väsen får läsaren stifta bekantskap med i den här boken. Island har alltså inte bara sina ättesagor och eddadikter utan också en rik och levande folklore: folksagor, folksägner, ballader, ramsor och ordspråk. Denna folkdiktning är ett av den isländska kulturens viktigaste källsprång och utgör ett starkt band mellan islänningarna och deras lands speciella natur. I denna antologi presenteras den för första gången på svenska.

Textsamlingen föregås av en inledning och följs av en kommentar.