Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2009
  • Typ Inbunden
  • 213 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Bringéus, Nils-Arvid: Folksägner samlade av Bror Emil Hildebrand

Eaker, Birgit: Artedis Ichthyologia som källa för svenska fiskbenämningar

Edlund, Lars-Erik: Aktuell litteratur om svenska dialekter

Elmevik, Lennart: Trädbenämningen no. (dial.) asal, asald 'oxel'

Hagland, Jan Ragnar: Om vokalharmoni i nordisk språkhistorie

Hagren, Kristina: Dubbelsupinum, pseudosamordning och infinitivfras

Klintberg, Bengt af: Sydsvenska sägner om nedpålade döda

Strandberg, Mathias: Sammansättningar med accent 1 i skånemål

Svanberg, Ingvar: "Denna växt är mycket hemmastadd på vår landsbygd." Tanacetum balsamita som allmogeväxt i Sverige