Festmåltid och vardagsmat

Festmåltid och vardagsmat – Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005

Mats Hellspong (red.)

Köp 196 kr

  • Publicerad 2006
  • Isbn 9185352640
  • Typ Häftad
  • 148 sidor
  • Svenska

Festmåltid och vardagsmat innehåller femton etnologiska uppsatser om måltidsseder. Här diskuteras bl.a. vår tids ensamätande och hur måltiderna på arbetsplatserna byter karaktär på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, här tecknas skolmåltidens historia och det danska smörrebrödsätandets speciella traditioner. Här analyseras matordningen i det försvunna skånska bondesamhället och här granskas de överdådiga festmiddagarna i det akademiska Lund. Här diskuteras matens och måltidens symboliska roll hos författare som Fredrika Bremer, August Strindberg, Irja Browallius och Ulla Isaksson.

Boken är ett resultat av ett symposium som hölls i Lund juni 2005 till minne av professor Anders Salomonsson (1946–2004), som var en ledande företrädare för etnologisk matforskning under flera decennier.