Namn och bygd 2007

Namn och bygd 2007 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)
Serie Namn och bygd, 95

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Al- i ortnamn

Elmevik, Lennart: Gödåker – ett försök till nytolkning

Elmevik, Lennart: Trosa

Fridell, Staffan: Lessebo och Läen

Fridell, Staffan: Skånska -hög-namn. Ljudutveckling och stilvariation

Jørgensen, Bent: Tølløse

Larsson, Mats G.: Valsgärdebebyggelsens äldsta namn och funktion

Nyman, Eva: Skandinavien och Skåne. Syftning och betydelse

Nyström, Staffan: Naturnamn i Tanums härad

Stemshaug, Ola: Jørn Sandnes 3/5 1926–12/4 2007