Namn och bygd 2009

Namn och bygd 2009 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2009
  • Typ Häftad
  • 252 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Altgermanische Ethnika

Dmitriev, Alexander: On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview

Elmevik, Lennart: Karl Inge Sandred 7/5 1925–25/9 2008

Elmevik, Lennart: De uppländska bynamnen Vappa och Vavd

Källström, Magnus: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16)

Nordisk namnforskning 2008

Nyström, Staffan: Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi

Petrulevich, Alexandra: On the ethymologi of at Jómi, Jumne and Jómsborg

Andersson, Thorsten: Tiwdungen

Fridell, Staffan: Alan

Jørgensen, Bent: Tullstorp i Skåne

Lerche Nielsen, Michael: Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald

Lerche Nielsen, Michael: Stripperup og et sønavn på afveje

Vikstrand, Per: Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag