Studier till en svensk ortnamnsatlas 7.

Studier till en svensk ortnamnsatlas 7. – Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder

Per Wieselgren

Köp 75 kr

  • Publicerad 1951
  • Typ Häftad
  • 382 sidor
  • Svenska