Namn och bygd 2005

Namn och bygd 2005 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Thorsten Andersson (red.)
Serie Namn och bygd, 93

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Alanen, Timo: Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet

Andersson, Thorsten: Svethiudh arkeologiskt förankrat

Bjorvand, Harald: Navnet Sola – kan det forklares?

Bjorvand, Harald: Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo)

Brink, Stefan: De jämtländska ödesbölena

Greule, Albrecht: Indogermanisch *ûed- : *ûod- : *ud- ’Wasser’ in der altgermanischen Hydronymie

Insley, John: Windermere

Nilsson, Leif: The Place-Name Advisory Board of Sweden

Nordisk namnforskning 2004

Strandberg, Svante: Hågra i Tjällmo

Waldenström, Stellan: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung?

Andersson, Thorsten: Vättern och Vättlösa

Elmevik, Lennart & Korslund, Frode: Gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn?