Namn och bygd 2005

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2005 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Thorsten Andersson (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2005
  • Typ Häftad
  • 196 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Alanen, Timo: Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet

Andersson, Thorsten: Svethiudh arkeologiskt förankrat

Bjorvand, Harald: Navnet Sola – kan det forklares?

Bjorvand, Harald: Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo)

Brink, Stefan: De jämtländska ödesbölena

Greule, Albrecht: Indogermanisch *ûed- : *ûod- : *ud- ’Wasser’ in der altgermanischen Hydronymie

Insley, John: Windermere

Nilsson, Leif: The Place-Name Advisory Board of Sweden

Nordisk namnforskning 2004

Strandberg, Svante: Hågra i Tjällmo

Waldenström, Stellan: Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung?

Andersson, Thorsten: Vättern och Vättlösa

Elmevik, Lennart & Korslund, Frode: Gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn?