Namn och bygd 2003

Namn och bygd 2003 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Thorsten Andersson (red.)
Serie Namn och bygd, 91

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.¨

Innehåll

Holmberg, Bente: Gudarnas platser

Löfvendahl, Eberhard: Namn på stationer och mötesplatser vid Malmbanan. Namngivning med politiska förtecken

Nordisk namnforskning 2002

Schmidt, Tom: Problemet navneskifte i eldre norske stedsnavn

Sigmundsson, Svavar: Kjalarnes och andra isländska kjölur-namn

Strandberg, Svante: Gösta Franzén 14/6 1906 – 14/8 2002

Andersson, Thorsten: By- och sockennamnet Örberga i Östergötland

Elmevik, Lennart: Kan gudinnenamnet Fröja säkert spåras i norska ortnamn?

Elmevik, Lennart: Till frågan om ett fornsvenskt *hald ’betesmark’ i ortnamn