Namn och bygd 2016

Namn och bygd 2016 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Staffan Fridell (red.), Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2017
  • Typ Häftad
  • 207 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ainiala, Terhi, Jørgensen, Bent & Nyström, Staffan: Storstadens språkliga dimension. Synpunkter på en stilistisk-retorisk analys av urbana ortnamn i Köpenhamn

Andersson, Thorsten: Dateringen av supradentalerna rn, rs, rt i Sverige. Ortnamnens bidrag

Fellows-Jensen, Gillian: Robert (Rob) Rentenaar 23/9 1938-9/5 2016

Göransson, Sölve: Lilla Horn och Degerhorn på Öland. En förväxlingshistoria

† Huldén, Lars: Tölö, stadsdel i Helsingfors, och några andra namn på Töl-

Nordisk namnforskning 2015

Særheim, Inge: Oddvar Nes 27/12 1938-18/9 2016

Þorunn Sigurðardóttir: Den nya ortnamnslagen på Island. Immateriellt kulturarv och säkerhetsfrågor

Andersson, Thorsten: *Skipalið - ett runsvenskt spökord

Fridell, Staffan: Torsvid

Strandberg, Svante: Fiskeris och Flantsås