Namn och bygd 2017

Namn och bygd 2017 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Eva Nyman (red.), Staffan Nyström (red.), Inge Særheim (red.)
Serie Namn och bygd, 105

Köp 95 kr

  • Publicerad 2017
  • Isbn 000000000
  • Typ Häftad
  • 194 sidor
  • Namn och bygd, 105

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Öninge, ett östgötskt bynamn

Björk, Simon Karlin: Särsö och Personnamnet fisl. Sævarr

Hagåsen, Lennart: Sockennamnet Ilsbo i Hälsingland

Holm, Olof: Hälle, Hällne och fsv. *hændil

Löfdahl, Maria: Från Bellevue till Halabja. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad

Nordisk namnforskning 2016

Nyström, Staffan, Nyman, Eva & Særheim, Inge. Ny redaktion för Namn och bygd

Roeck-Hansen, Birgitta: Husabyar, järn och den tidiga sveastaten

Særheim, Inge: Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn

Vikstrand, Per: Gudhem in Västergötland, Sweden

Andersson, Thorsten: Det förhistoriska Roden