Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

Johannes Magnus - Goternas och svearnas historia, utges i två delar sålda tillsammans

Hans Helander

Köp 490 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789174024555
  • Typ Inbunden
  • 1120 sidor
  • Svenska

Band 1, Översättning av Kurt Johannesson

Band 2, Kommentar av Kurt Johannesson och Hans Helander

Band 1 och 2 ges ut tillsammans i en klädd kassett

HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS ("Historia om goternas och svearnas alla kungar") skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. "Goticismen" blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk. Kurt Johannessons översättning är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander.