Nation, stat, imperium

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Nation, stat, imperium – 17 försök

Mattias Hessérus (red.), Peter Luthersson (red.)

Köp 120 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789188717023
  • Typ Inbunden
  • 149 sidor
  • Svenska

Vilka frågor inställer sig för den som vill närma sig fenomenet nationell identitet i ett långt historiskt perspektiv? Kanske en fråga om hur territoriell tillhörighet förstods före nationalstaten? Eller om hur gemenskap och samhörighet skapades och definierades i stadsstater respektive imperier? Hur rimligt är det rådande synsättet inom delar av forskarsamhället att nationalism och nationalkänsla i första hand är 1800-talsfenomen? Kan tvärvetenskapliga utgångspunkter bidra till förståelse av människans relation till gräns och territorium och av hennes behov av gemenskap?

Sjutton i huvudsak doktorander i ämnena historia, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och statsvetenskap närmar sig frågekomplexet i föreliggande essäer.