Förvaltningsrättslig tidskrift 3 2018

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Förvaltningsrättslig tidskrift 3 2018 – Temanummer: Ny förvaltningslag

Lotta Lerwall (red.), Olle Lundin (red.), Jane Reichel (red.), Henrik Wenander (red.)
Utgivare eddy.se ab

Köp 265 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789185333882
  • Typ Häftad
  • 272 sidor

Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel och Henrik Wenander:

Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys (s. 397)

Lena Marcusson och Fredrik Sterzel:

Introduktion till den nya förvaltningslagen (s. 399)

Nyheter i förvaltningslagen

Rune Lavin:

Åtgärder mot långsam handläggning (s. 413)

Jane Reichel:

Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års

förvaltningslag (s. 423)

Henrik Wenander:

Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag (s. 443)

Karin Åhman:

Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag (s. 457)

Uppdateringar i förvaltningslagen

Ida Asplund:

Enskilda anmälare i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn i ljuset av den nya förvaltningslagen (s. 467)

Therese Bäckman:

Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen (s. 483)

Vilhelm Persson:

Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering (s. 499)

Utanför förvaltningslagen

Cecilia Magnusson Sjöberg:

Förvaltningslagen och digitaliseringen (s. 519)

Annika K. Nilsson:

Förvaltningslagen och sanktionsförfarande(s. 531)

Gustaf Wall:

Möjligheten att ompröva samma fråga flera gånger – om frånvaron av res judicata i förvaltningslagen (s. 555)

Förvaltningslagen och dess förhållande till andra lagar

Lotta Vahlne Westerhäll:

Klagomål i hälso- och sjukvården ur förvaltningsrättslig synvinkel (s. 569)

Åsa Örnberg:

Kommunal förvaltning och tillämpningen av förvaltningslagen (s. 583)

Internationell utblick

Patricia Jonason:

Den franska balken om förhållandet mellan allmänheten och förvaltningen (s. 599)

Matti Niemivuo:

Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands

motsvarande lag – eller tvärtom? (s. 623)

Henriette N. Tøssebro:

Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten (s. 643)

Medverkande (s. 665)