Moderaternas idéer

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Moderaternas idéer

PJ Anders Linder (red.)

Köp 120 kr

  • Publicerad 2019
  • Isbn 9789188717153
  • Typ Inbunden
  • 106 sidor
  • Svenska

Under 1970- och 1980-talen var Moderata samlingspartiets budskap starkt ideologiskt präglade. Man argumenterade för lägre skatter, valfrihet och begränsningar av den offentliga sektorn. Så småningom fick även Europafrågan stor idémässig betydelse.

Efter valnederlaget 2002 tonade partiet ned sin ideologiska profil. Som "Nya moderaterna" satsade man på ett förhållningssätt, där politiken skulle handla mindre om värderingar och ledstjärnor och mer om att lösa vardagsproblem.

Numera tillmäts idéerna åter en större betydelse. Utmaningen beskrivs ofta som att skapa en ny syntes av partiets liberala och konservativa traditioner. Andra talar hellre om liberalkonservatismen som en egen ideologi.

Essäerna i denna samling behandlar Moderaternas idéer utifrån både historiska och framåtblickande perspektiv.