Namn och bygd 2019

Namn och bygd 2019 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Serie Namn och bygd, 107

Köp 95 kr

  • Publicerad 2019
  • Typ Häftad
  • 156 sidor
  • Namn och bygd, 107
  • Svenska

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Ur innehållet:

Aldrin, Emilia: Båtnamn som sociolingvistisk resurs. En studie av svenska fritidsbåtägares syn på namnvalet.

Andersson, Thorsten: Till frågan om onomastikonets uppbyggnad.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Høstcløf. Et udraderet førstebelaeg på 0rslevkloster.

Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Var låg noret i Norunda härad?

Lovén, Christian: Lägerbovade

Nuolijärvi, Pirkko: Det lingvistiska landskapet i Svenskfinland

Nyström, Staffan: Jan Paul Strid 15/7 1947 - 23/12 2018

-, Nyman, Eva & Saerheim, Inge: Förändringar i Namn och bygd

Strandberg, Mathias; Göran Hallberg 7/10 1939 - 23/7 2019

Strandberg, Svante: Harpsund

Saerheim, Inge: Godfar - noanemne for 'bjørn' i nokre sørvestnorske stadnamn?

Fridell, Staffan: Sjönamnet Boren

Holm, Olof & Devine, Josefin: Om Namn i Jämtland

Strandberg, Svante: Sockennamnet Naum i Västergötland