Sockenbildning och sockennamn

Tryckt bok

Slut i lager

EPUB

 

Provläs

 

Sockenbildning och sockennamn – Studier i äldre territoriell indelning i Norden

Stefan Brink

Slut i lager

Innehåll

Förord 9

1 Inledning 13

2 Kristendomens införande och bakgrund till sockenbildningen i Sverige 17

3 Sockenbildningen i Norden 68

4 Sockennamnen 123

5 Kristnandet och sockenbildningen i ett svenskt landskap 139

6 Sammanfattning och syntes 367

7 Summary 373

Exkurs 1. Speciell ljudutveckling i sockennamn - lexfrasreduktion 379

Exkurs 2. Det medeltida skriftliga källmaterialet i Hälsingland 383

Övriga skrivna källor före 1400 390

Skrivna källor från 1400-talet 392

Skrivna källor från 1500-talets förra hälft 395

Källor och förkortningar 396

Ortnamnsregister 442