Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022

Tryckt bok

Slut i lager

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022 – Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplanering

Slut i lager

Innehåll

tema: kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen

4 Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?

av Alexandru Babos, Emilie Karlsmo & Anna Micro Vikstrand

8 Norrbottens riksintressemiljöer i förändring

Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och

Kiruna 1970–2020

av Jennie Sjöholm & Anna Elmén Berg

33 Juridiken och praktiken

– energifrågor och hantering av kulturvärden i planerings- och byggprocesser

av Mia Geijer, Anna Christiernsson & Melina Malafry

65 Historia och kulturarv i Mälaräng

– föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering

av Lucas Rabnor

82 Välfärdssamhällets vardagslandskap under press

av Catharina Nolin

essä

102 Cultural heritage and the regeneration of nature – collision or collaboration?

av Klaus Højbjerg

idé & debatt

115 Värna kulturarvet i planeringen

av Kristina Berglund

rapporter

125 Kulturmiljö i fokus på Trafikverket

– hanteringen av kulturmiljövärden i väg- och järnvägsprojekt

av Nina Karlsson, Ylva Stenqvist Millde, Patrik Söderman, Jan Ottander,

Ann-Christin Burman & Pia Nilsson

recensioner

139 rebecka millhagen adelswärd, Monument, minne, museum.

Stockholms slott under det långa 1900-talet

av Magnus Olausson

142 mattias legnér, Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden

vid tiden för andra världskriget

av Stefan Bohman

144 roine viklund & curt persson, Luleå: De första 400 åren

av Sven Lilja

147 eva lindqvist sandgren, Birgittinerna och deras bilder: en studie av bild, rum

och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500

av Mia Åkestam