Sagor från Bohuslän

Sagor från Bohuslän – Uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg

Bengt af Klintberg (red.)

Köp 200 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789187403422
  • Typ Häftad
  • 168 sidor

Ett Genuint muntligt sagoberättande levde kvar längre i Bohuslän än i många andra landskap. I Sagor från Bohuslän har Bengt af Klintberg gjort ett urval av sagor, de flesta upptecknade för mer än hundra år sedan efter ett femtiotal berättare. Den främste av dem är fiskaren och bodkarlen Agust Jakobsson från Tanum som 1919-1920 fick sin sagorepertoar dokumenterad av David Arill. Liksom flera andra av berättarna kunde han konsten att berätta långa undersagor om prinsar och prinsessor, jättar och troll. I urvalet ingår också djursagor, skämtsagor och ramsartade sagor.