Duktiga yrkesmän, kunniga husmödrar och goda medborgare

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Duktiga yrkesmän, kunniga husmödrar och goda medborgare – Svenska Landsbygdens Studieförbund i Havdhem-Eke 1938-1960

Erika Sandström

Köp 110 kr

I socknarna Havdhem och Eke på södra Gotland fanns under 1930-, 1940 och 1950-talen fem bibliotek, flera aktiva studieförbund och en föreläsningsförening. Störst av studieförbunden var Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS), en organisation knuten till Bondeförbundet. Bakgrunden till SLS bildningssträvanden var inte, som ide tidiga folkrörelsernas, industrialiseringen och kampen för demokrati, utan landsbygdens avfolkning och jordbrukets modernisering. Både män och kvinnor var engagerade i bildningsprojektet. Likheterna med den äldre folkbildningen är annars stora-lantbrukets människor skulle både fostras och bildas. De skulle bli moderna, kompetenta jordbrukare och lanthushållsföreståndare liksom demokratiskt skolade medborgare. Havdhem-Eke SLS har efterlämnat ett rikt källmaterial som ger möjlighet att följa individers och gruppers engagemang i kompetensutveckling, bildning och nöjesläsning.