Konstnärsrapport

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Konstnärsrapport – renovering, in-veckling, ut-veckling och efter-utveckling av verket love and devotion på Olaus Petriskolans skolgård

Köp 198 kr

  • Publicerad 2022
  • Isbn 9789198747102
  • Typ Häftad
  • 266 sidor
  • Svenska

2005 invigdes det helhetsgestaltande verket love and devotion på Olaus Petriskolans skolgård i Örebro efter ett gott samarbete mellan konstnärerna och skolans kommunala fastighetsförvaltare. Men inte långt därefter började problemen. Underhållet av verket uteblev. Intressekonflikter och oklar ansvarsfördelning inom kommunen innebar att helhetsgestaltningen grovt förvanskades och i delar helt förstördes.

Än idag är många frågor obesvarade och denna långdragna process har blottat svagheter i hur offentlig konst omhändertas. Konstnärerna har gång på gång tvingats ta upp frågan om förvaltning och ansvar, vård och återställande efter förvanskningen.

Denna konstnärsrapport beskriver konstnärernas process, från helhetsgestaltningens tillblivelse till idag, och deras strävan att få Örebro kommun att vårda och renovera verket. Rapporten erbjuder en viktig läsning för alla som arbetar med eller är engagerade i offentlig konst. Hur kunde det bli så här?