Spill med magiske sirkler

Spill med magiske sirkler – En utforskning av lek-ritual-kontinuumet

Audun Kjus (red.), Fredrik Skott (red.), Ida Tolgensbakk (red.), Susanne Österlund-Pötzsch (red.)

Köp 290 kr

Diskusjonen om sammenhengene og forskjellene mellom lek og ritual, er gammel i de kulturvitenskapelige fagene. Her tas forholdet opp til en ny vurdering. Målet er å vise kontrastene så vel som møtepunktene ved å undersøke praksiser som er både/og eller verken/eller.

Kapitlene gjør dypdykk i livs- og årshøytider som frierier, russetid, 1. april-spøker og nasjonaldager. De ser på medierte ritualer, vikinglek, lutefiskparader, supporter- og fankulturens lekende rom, og rituell lek eller lekende ritualer i politisk protest så vel som i idrett og underholdning.

Forfatterne drøfter tidligere teoretiske bidrag og går i dybden i gammel og ny empiri. De tilbyr et mangfold av innganger, som bør være til nytte for alle som interesserer seg for, studerer eller arbeider med menneskelivets ritualer og det lekende mennesket.

Boken er redigert av fire erfarne folkloristiske forskere: Audun Kjus, Fredrik Skott, Ida Tolgensbakk og Susanne Österlund-Pötzsch.