Skattenytt Nr 4 2024

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Skattenytt Nr 4 2024 – Årgång 74

Jur. dr Mikael Ek (red.)

Köp 350 kr

  • Publicerad 2024
  • Typ Häftad
  • 130 sidor
  • Svenska

Innehåll

Förord

Artiklar

Anna bergren & Martin Carlsson

Tillhandahållande av leasingtjänster eller varuförsäljning

på avbetalning samt underordnad finansiering

-mervärdesskatterättsliga aspekter

Martin Berglund

Senare års avgöranden om truster

Oscar Brissle & Tara Muinafshar

Rättssäkerhetsproblem vid ökade rapporteringskrav

Sebastian Carbonari & Douglas Limnell

CBAM - Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid ur

rådgivares perspektiv

Urban Rydin

HFD återställer rättsläget för rationaliseringsförvärv

Milad Samadi & Pontus Kartberg

Nya tullrättsliga sanktioner

Mats Tjernberg

Beskattning av carried interest - genvägar och omvägar till tjänst