Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70 2015

Köp 225 kr

  • Publicerad 2015
  • Typ Häftad
  • 112 sidor
  • Svenska

I DETTA NUMMER: Om 1600-talets idealstäder och arkeologi i sluttande plan, Stadsakeologi i Norrland - varför inte?, Visby ringmur - att återuppbygga med autencitet, Visby vallgravar - ett trädgårdshistoriskt kulturarv under exploateringshot, Kommunal kulturmiljövård och gentrifiering