Namn och bygd 2010

Namn och bygd 2010 – Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)
Serie Namn och bygd, 98

Köp 95 kr

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ambrosiani. Björn: -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn.

Edlund, Lars-Erik: Om valv i nordiska ortnamn.

Ericsson, Alf, Franzén, Gert & Strid, Jan Paul: Gårdar utan namn? "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse.

Gräslund, Bo: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård.

Helleland, Botolv: Stølsnamnet Røvil i Ullensvang.

Larsson, Mats G.: Gödåkers gravfält – eller Kumlas?

Lerche Nielsen, Michael: Kort proces. Tre skånske torp-navne: †Nilstorp, †Bengtstorp og †Briderup.

Stemshaug, Ola: Lø – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg.

Andersson, Thorsten: Hund och hundare i Mälarlandskapen.

Fridell, Staffan: Läggevi.

Fridell, Staffan: Skeen.

Strandberg, Svante: Tjäran och Långhundraleden.