Namn och bygd 2011

Namn och bygd 2011 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Svante Strandberg (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2011
  • Typ Häftad
  • 216 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Ambrosiani. Björn: Bortodling? Fornlämningar och "förhistoriska" ortnamn.

Andersson, Thorsten: Ösa.

Bjorvand, Harald: Skåne – et øyrike?

Christensen, Lisbeth Eilersgaard: Stednavne som kilde til centralpladskomplekser i Danmark.

Elmevik, Lennart: Gösta Holm 8/7 1916–12/3 2011.

Elmevik, Lennart: Namnet Torghatten. Till försvar för en tolkning.

Fridell, Staffan: Rottne.

Göthberg, Hans: Bebyggelseutveckling och bebyggelsestruktur i Uppland under äldr järnålder.

Hallberg, Göran: Sven Benson 22/1 1919–9/5 2011.

Korslund, Frode: Navnet Oslo. Et tilsvar til Harald Bjorvands artikkel Oslo i Namn och bygd 96.

Källström, Magnus: Folkstamsbeteckningen syddaner på Sædingestenen (DR 217).

Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Föret, Föresäng och Forkarby.

Fridell, Staffan: Torslehult.

Larsson, Patrik: Om Fervir och tidpunkten för den nordiska rhotacismen. Ett förtydligande och ett tillägg.

Lerche Nielsen, Michael: Dade og Daderup †.

Strandberg, Svante: Rung i Torstuna.

Strandberg, Svante: Sjönamnet Strömaren i Uppland.