Namn och bygd 2004

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Namn och bygd 2004 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Thorsten Andersson (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2004
  • Typ Häftad
  • 211 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Svethiudh, det svenska rikets kärna

Fridell, Staffan: Sjönamn på -lången i Sverige

Löfdahl, Maria: Serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell

Nordisk namnforskning 2003

Schmidt, Tom: Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen

Fridell, Staffan: Ynneos

Harsson, Margit: Det norske landskapsnamnet Ringerike

Elmevik, Lennart & Widmark, Gun: Debatt: Ortnamnselementet -lösa