Namn och bygd 2018

Namn och bygd 2018 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Eva Nyman (red.), Staffan Nyström (red.), Inge Særheim (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2018
  • Typ Häftad
  • 206 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

García Losquiño, Irene: The North Germanic place-name element bec in England, Normandy and Galicia

Nordisk namnforskning 2017

Nyström, Staffan: Bredden och Brädden

Robbe, Joost: Vierdigets sproglige hemmeligheder. Hvordan et dige slår bro mellem Amager og Holland

Strandberg, Mathias: Arlöv

Strandberg, Svante: Lars Huldén 5/2 1926 - 11/10 2016

- Thorsten Andersson 23/2 1929 - 22/4 2018

Særheim, Inge: Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergards-namn

Wahlberg, Mats: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och - bordh med personnamnsförleder

Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Om det förhistoriska Roden