Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

Köp 225 kr

  • Publicerad 2023
  • Typ Häftad
  • 96 sidor
  • Svenska

I DETTA NUMMER:

Call for Papers

Brukandets dynamik

Biskop Frants Bergs transformasjon av Olavsklosteret til verdslig residens: Bygningsarkeologi i konteksten av Oslos renessanse på 1500-tallet

Gårdsnära husbehovsodling, ofruktsamma humlegårdar och nya anläggningar: Den nordliga humleodlingens utbredning och karaktär efter 1690-talets geometriska kartläggningar

Hus och hushåll i den tidigmoderna staden: Ett metodpaket

RAPPORT:

Kyrkorum efter branden: Var god sitt - i stol eller bänk. Sittmöbelförändringar i svenska kyrkor

RECENSIONER