Den senmedeltida penningen i Sverige

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Den senmedeltida penningen i Sverige – svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Brita Malmer

Buy 212 SEK

  • Published 1980
  • Isbn 9174020978
  • Type Paperback
  • 280 pages