Den senmedeltida penningen i Sverige

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Den senmedeltida penningen i Sverige – svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Brita Malmer

Köp 212 kr

  • Publicerad 1980
  • Isbn 9174020978
  • Typ Häftad
  • 280 sidor