Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10 – Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

Buy 138 SEK

  • Published 1954
  • Type Paperback
  • 800 pages