Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10 – Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

Köp 138 kr