Uppväxtmiljö och språk

Uppväxtmiljö och språk – Agneta Horns språk i dialektgeografisk belysning

Gösta Holm

Buy 212 SEK

  • Published 2000
  • Isbn 9185352438
  • Type Paperback
  • 170 pages
  • Swedish

Högadliga Agneta Horn (1629–1672), dotterdotter till Axel Oxenstierna, skrev en märklig dagbok som också utgör hennes självbiografi. Gösta Holm som tidigare givit ut dagboken (1959) undersöker här Agneta Horns språkbruk, särskilt hennes bruk av dialektala inslag som han lokaliserar till hennes uppväxtmiljöer.